Kurs Pedagogiczny
Warszawa, lipiec – sierpień 2013 r.